Czy wyrok TSUE zapewni sukces wszystkim frankowiczom?

Zapewne wszyscy frankowicze z niecierpliwością czekają na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym Trybunał odnieść się ma do pytań zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w końcu jest duża szansa, że Trybunał w wyroku tym podzieli stanowisko zaprezentowane przez Rzecznika Generalnego TSUE, które jest dla frankowiczów bardzo korzystne. Uwaga – Trybunał nie zawsze wydaje wyroki zgodne z opinią Rzecznika – zobacz zob. np. opinia i wyrok w „polskiej” sprawie odnoszącej się do jurysdykcji przy skardze pauliańskiej C-337/17

Wyrok Trybunału prawdopodobnie jednak wyeliminuje rozbieżności orzecznicze jakie obecnie w sprawach frankowych powstają, nie oznacza to jednakże, że każda sprawa frankowa automatycznie zakończy się sukcesem kredytobiorców, musisz bowiem pamiętać, że to nadal będą trudne postępowania a banki już zamieściły w prasie publikacje z których wynika, że pracują nad nową argumentacją.

Przypomnijmy, w wydanej opinii Rzecznik Generalny TSUE wskazał, że jeżeli sąd krajowy dysponuje niezbędnymi informacjami co do okoliczności prawnych i faktycznych, jest zobowiązany z urzędu do zbadania ewentualnego nieuczciwego charakteru warunku umownego i do podjęcia w związku z nim czynności prowadzących do usunięcia takiej nierównowagi celem zagwarantowania skuteczności ochrony założonej w dyrektywie.

Sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umowy, zobowiązany jest więc do odstąpienia od jego stosowania, czyli to do sądu krajowego stwierdzającego nieuczciwy charakter warunku umowy należy wyciągnięcie wszelkich wynikających z tego zgodnie z prawem krajowym konsekwencji w celu zapewnienia, aby warunek ten nie wywoływał skutków względem konsumenta, z wyjątkiem sytuacji, w której sam konsument sprzeciwia się usunięciu z umowy takiego warunku. Sąd nie posiada więc uprawnień do zmiany treści warunku, co do którego stwierdził, że ma on nieuczciwy charakter.

Przeczytaj:

Kancelarie frankowicze – jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej

Wskazana zasada doznać może jednakże wyjątku, czyli możliwe jest zastąpienie nieuczciwego warunku przepisem krajowym o charakterze dyspozytywnym, jeżeli  zaniechanie stosowania warunku uznanego za nieuczciwy oznacza, na mocy prawa krajowego, unieważnienie całej umowy, oraz dodatkowo, jeżeli unieważnienie tej umowy naraża konsumenta na szczególnie niekorzystne konsekwencje.

Zatem sąd krajowy może usunąć nieuczciwy warunek poprzez zastąpienie go przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym w sytuacjach, w których unieważnienie nieuczciwego warunku zobowiązywałaby sąd do stwierdzenia nieważności danej umowy w całości, narażając przez to konsumenta na szczególnie niekorzystne konsekwencje. Ponadto, Rzecznik wskazał, że jeżeli to konsument domaga się unieważnienia zawartej umowy to sąd nie może utrzymać jej w mocy dlatego, że w jego ocenie takie rozwiązanie nie jest dla konsumenta korzystne.

Wyrok oparty na wskazanej opinii Rzecznika Generalnego niewątpliwie pomoże frankowiczom, w  końcu wyrok ten będzie wiążący dla wszystkich sądów, orzeczenie to „nie wygra” jednak sprawy za kredytobiorców.

Proces cywilny odbywa się według określonych zasad i zasady te nie zostaną zmienione przez wyrok wydany przez TSUE, więc to nadal po stronie kredytobiorców będzie istniał obowiązek wykazania podnoszonych kwestii, a błędy popełnione podczas postępowania w tym zakresie nie zostaną przez sąd „zapomniane”, lecz nadal będą mieć zasadnicze znaczenie podczas wydawania wyroku.

Również pełnomocnicy banków nie odpuszczą tylko dlatego, że TSUE wydał korzystny dla frankowiczów wyrok, lecz nadal będą w sądzie dowodzić, że przy zawieraniu umów dotyczących franków oraz w trakcie ich wykonywania, nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości.

Dlatego, żeby „wykorzystać” jakże korzystną dla kredytobiorców sytuację i nie przegrać postępowania z powodu błędów, których  można było uniknąć, warto do takiego postępowania zaangażować pełnomocnika, który posiada wiedzę konieczną w tego typu postępowaniach oraz doświadczenie w ich prowadzeniu.

Adwokat lub radca prawny specjalizujący się w tego rodzaju sprawach nie tylko wytłumaczy ci jego niuanse i przedstawi najkorzystniejszą strategię procesową, lecz również będzie potrafił przewidzieć jakie argumenty zostaną wysunięte przez pełnomocnika banku, przez co skuteczniej będzie mógł reprezentować twoje interesy.

Poszukując pełnomocnika do sprawy przeciwko bankowi zwróć zatem uwagę na to by osoba ta mogła poszczycić się sukcesami w tego rodzaju postępowaniach, a więc żeby posiadała doświadczenie w tym zakresie, gdyż nie są to proste postępowania i bez odpowiedniej praktyki na tym polu, trudno będzie uzyskać w sądzie korzystny wyrok.

Znalezienie odpowiedniego pełnomocnika trudności nie powinno jednak nastręczyć, obecnie wielu adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z tego zakresu, istotne jednak jest byś współpracę nawiązał z osobą, która posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych.

Wybierając pełnomocnika w szczególności należy uważać na oferty podejrzanie tanie za to z dużą stawką success fee a także pamiętać, że wysoka cena wcale nie świadczy o wysokich kwalifikacjach prawnika.

Ocena adwokata (tylko dla zalogowanych)

1 Komentarz

  1. Vira pisze:

    Ciekawa jestem czy w przypadku korzystnego dla nas wyroku TSUE trzeba będzie zgłosić się do banku, czy od góry banki rozwiążą te umowy? Co raczej mało prawdopodobne?
    Iść do sądu czy czekać na rozwój wydarzeń?

     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *